Facebook

O nás

Vznik společnosti

Společnost AZ bydlení, s.r.o. byla založena za účelem poskytování maximálně komplexních služeb v segmentu reality a bydlení. Hlavním cílem je ušetřit našim klientům čas, energii i prostředky a být oporou na cestě ke splnění všech jejich záměrů. Abychom tohoto dosáhli, bylo třeba vše detailně promyslet a naplánovat tak, aby naši klienti obdrželi skutečně kompletní servis, přehled a informovanost při realizaci svých záměrů.

Utvořili jsme tedy pevná a silná partnerství se strategickými subjekty v oborech reality, architektura, developmentu a financování, která jsou našim klientům stálou několikaletou oporou. Víme, že jedině tak dokážeme být silní a vždy profesionálně realizovat veškeré záměry a přání všech našich klientů.

Profil společnosti

AZ bydlení, s.r.o. je silná společnost s pevnými základy, která dokáže na realitním trhu hrát prakticky jakoukoliv roli.

 • Poskytujeme komplexní služby z oblasti nákupu a prodeje nemovitostí včetně financování s tímto spojené.
 • Jsme společností, která se věnuje vlastní výstavbě na území celé ČR v pozici investora nebo developera.
 • Společností, která přijde k území s jasným záměrem toto území, které má poptávající ve svém vlastnictví, maximálně a efektivně zhodnotit.
 • Umíme být v pozici developera - zpracovat investiční záměr s územním rozhodnutím.
 • Dokážeme být též v roli investora - přivést silného investora nebo se přímo sami na projektu podílet.
 • S vlastní divizí předních architektů zpracujeme konkrétní studii a vizualizaci z pohledu řešení klientova záměru.
 • Služby bytového architekta - domácnost na klíč pro naše klienty dle jejich zadání.
 • Nabízíme též kompletní supervizi - technický dozor nad stavbou, případně pohlídání záměru investora, který nás poptal.
 • Samozřejmostí je financování klientova projektu na vstupech a výstupech.

Realitní činnost

Styl naší práce je velmi odlišný od ostatních lokálních realitních kanceláří. Nejprve zvážíme, kterou z nabídek chceme zastupovat a v případě, že se pro tuto nabídku rozhodneme, tak jen "nekopírujeme" standardní nabídku a práci ostatních realitních kanceláří, ale snažíme se využívat veškeré své zdroje, nástroje a kontakty tak, abychom klientovi dokázali navrhnou optimální řešení při prodeji této nemovitosti.

AZ bydlení, s.r.o. využívá k náborům nemovitostí všech aktivních i pasivních zdrojů. Při zpracování klientovi nabídky dochází vždy k určitému doporučení makléře. K doporučení, zda-li se více věnovat například inzerci v lokálním prostředí v regionu, ve kterém se nemovitost nachází nebo mimo tento region. Hovoříme-li o ceně, která alespoň lehce vybočuje z povahy ceny tržní, tak je tato cena akceptována převážně lidmi mimo tento region.

Díky úzké spolupráci s našimi republikovými pobočkami a vazbě na zahraniční klientelu, využíváme databází a poptávek fyzických osob a společností, kteří takovou či podobnou nemovitost vyhledávají za účelem investování a zhodnocení svých volných finančních prostředků nebo čistě z osobních důvodů.

Převážnou většinu zakázek nabízíme našim klientům exkluzivně. Naší snahou je exkluzivně se věnovat každému klientovi a poskytnout mu osobního makléře.

 • Makléř má tak kompletní a úplné povědomí o zakázce.
 • Dokáže koordinovat všechny další obchodní případy.
 • Dojde k úplnému pochopení klienta.

Klademe velký důraz tomu, aby osobní makléř dokázal plně respektovat klientův stav a jeho představy nejen o ceně, ale i o podmínkách a stylu jakým bude klientova nemovitost obchodována. Osobní makléř disponuje znalostmi trhu s nemovitostmi, absolvuje pravidelná školení, odborné kurzy a je motivován ke stálému osobnostnímu růstu.

Klienti, kteří nás poptávají

Společnost AZ bydlení, s.r.o. poptávají klienti především z těchto důvodů:

 • hledají pomoc s řešením nákupu a prodejem nemovitostí
 • potřebují výhodné zainvestování nemovitostí
 • požadují zpracování architektonické studie
 • poptávají silného investora
 • shání developera pro zpracování svého investičního záměru s územním rozhodnutím
 • požadují řešení kompletních služeb od A do Z
 • hledají vhodnou zahraniční klientelu, kterou zastřešujeme na území celé ČR

Naše cíle a ambice

Rozhodli jsme se, že na rozdíl od ostatních realitních kanceláří budeme hrát na trhu s realitami a nemovitostmi jinou roli. Tou rolí je snaha být od prvopočátku zaměřený na spokojenost našich klientů. Ušetřit svým klientům čas, energii i prostředky a být tak oporou na cestě ke splnění všech jejich záměrů.

Naší ambicí je být dominantním hráčem v segmentu realit, nemovitostí a bydlení především, tedy v segmentu, který jsme si vytyčili. Jdeme systematicky za svým cílem, krok za krokem. Naším druhým zadáním je doprovodit naše klienty do regionu, ve kterém v současnosti chybíme. Do regionu, kde prozatím nemáme dostatečně silnou pobočkovou síť, a nabídnout jim stejnou úroveň služeb, na kterou jsou od nás zvyklí z regionu, ve kterých dlouhodobě působíme.

Prezentace a inzerce

Prezntace a inzerce společnosti je pečlivě plánována s maximálním ohledem na účinnost a zacílení na koncového potenciálního zákazníka. Naše prezentace není orientována pouze jedním směrem, ale snažíme se pokrýt široké spektrum médií a přesně zacílit na zákazníky a návštěvníky našich stránek.

 

 

AZ bydlení Tábor
9. května 2471/4
390 02 Tábor